фИРМАТА Е ЕДИНСТВЕНАТА В РЕГИОНА И ОБЛАСТТА, КОЯТО ВНАСЯ СКУТЕРИ. 

АДРЕС НА МАГАЗИНА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 22