Новини от днес 


 ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР създаде Център за професионално обучение. 

Информация за лицензираните специалности може да получите чрез формата за запитване или на посочениете телефони.


 Строителството на  Сграда 2 за нуждите на ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР, финансирано по ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" завърши. За повече информация за отдаваните под наем помещения в сградата може да се свържете с нас, чрез формата за контакти или на посочените телефони.


ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР стана асоцииран член на БАРДАг. Това доведе до  възможността да се възползваме от всички възможности и информация, които БАРДА разпространява в мрежата си и да се възползваме  от техният опит в работата им с МСП. Предстои регистрацията на Евробилдинг инкубатор като Център за професионално обучение. БИЗНЕС ИНКУБАТОР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Приключиха довършителните работи в бизнес сграда в гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" 9А. по проект БИ-02-5/02.02.2012г. "Създаване и развите на "Евробилдинг инкубатор" като регионална структура в подкрепа намалкия и среден бизнес" и в тази връзка стартира дейността по инкубиране на стартиращи фирми. 

За инкубираните фирми ще бъдат изпълнявани на преференциални цени следните услуги:

- отдаване на офис площи под наем,

- бизнес консултиране,

- предоставяне на офис и администартивни услуги (копир, факс, скенер, принтер и др)

- обучения 

- изготвяне на маркетингови проучвания

- подпомагане и изготвяне на бизнес проекти за кандидатстване за финансиране по оперативни програми на ЕС

- други услуги подпомагащи успешното стартиране на успешен бизнес.