БИЗНЕС ИНКУБАТОР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Приключиха довършителните работи в бизнес сграда в гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" 9А. по проект БИ-02-5/02.02.2012г. "Създаване и развите на "Евробилдинг инкубатор" като регионална структура в подкрепа намалкия и среден бизнес" и в тази връзка стартира дейността по инкубиране на стартиращи фирми. 

За инкубираните фирми ще бъдат изпълнявани на преференциални цени следните услуги:

- отдаване на офис площи под наем,

- бизнес консултиране,

- предоставяне на офис и администартивни услуги (копир, факс, скенер, принтер и др)

- обучения 

- изготвяне на маркетингови проучвания

- подпомагане и изготвяне на бизнес проекти за кандидатстване за финансиране по оперативни програми на ЕС

- други услуги подпомагащи успешното стартиране на успешен бизнес.