Едно от важните условия за изграждане на конкурентен профил на районите за планиране е достъпът до информационни и комуникационни технологии.

Липсата на достъп до ИНФОРМАЦИЯ представлява сериозна пречка в развитието на МСП от всички райони, особено от изостаналите райони и слабо урбанизираните.

Постигането на тази цел е свързано с изграждането на съвременна система за предоставяне на информация, водеща до повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността на предоставянето на  услуги за населението, както и услуги за местния бизнес (бизнес информационни системи, данъчна информация и други услуги за бизнеса). От друга страна, използването на тези технологии е свързано с подходящо обучение на населението и местния бизнес. 


Политиката на ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУБАТОР е да подкрепи развитието на мрежата на информационното общество в районите и прилагането на информационните и комуникационни технологии чрез:


 * изграждане на информационна система за професионално насочване; 
 * подобряване достъпа до и развитието на он-лайн услуги; 


 * подпомагане на МСП за възприемане и ефективно използване на информационните и комуникационни технологии;


 * обучение във връзка с използването на нови технологии и предприемаческо мислене

Считаме, че изграждането на такава информационна система  тя ще допринесе за активното включване на предприятията в мрежите за обмен на информация и знания в границите на ЕС и повишаване конкурентноспособността им като цяло.

Затова и ние от "ЕВРОБИЛДИНГ ИНКУЛАТОР" сме изготвили съвременна информационна система за професионално насочване, чрез която да подпомогнем стартирането и развитието на МСП в региона.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В НАШИЯТ ОФИС ИЛИ ЧРЕЗ ФОРМАТА ЗА ЗАПИТВАНЕ ОТ НАШИЯТ САЙТ. 

ЗА ЕКИПЪТ НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВОЛСТВИЕ ДА ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ.