Анкета
Анкета
Име и организация на анкетирания *
Име    
Организация   
Доволни ли сте от предлаганите от Евробилдинг инкубатор услуги?
Да
Не
Кои услуги от предлаганите от Евробилдинг инкубатор използвахте?
офис услуги (копир, факс, скенер и др)
бизнес консултации
обучения
информационни услуги
маркетингови услуги
финансови услуги
изготвяне на бизнес проект
офис площи под наем
 други (моля посочете) :  
Помогнаха ли за успешното стартиране или развитие на Вашият бизнес?
Да
Не
Доволни ли сте от качеството на обслужване?
Да
Не
Смятате ли, че е необходимо да се добавят нови услуги към услугите предоставяни от Евробилдинг инкубатор?
Не
 Да (моля посочете) :  
Бихте ли препоръчали Евробилдинг инкубатор на Ваши приятели или познати?
Да
Не
Тук може да дадете Вашето мнение и прпоръки към Евробилдинг инкубатор.