Бизнес сграда 1 се намира в гр. Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 9А 

Евробилдинг инкубатор, разполага със следните офиси/магазини за отдаване под наем:

Ет. 1

Магазин 2 - площ 61,90кв.м

Офис 1 - площ 42,00кв.м

Ет. 3

Офис 4 - площ 44,60 кв.м

Офис 5 - площ 44,40 кв.м

Офис 11 - площ 29,60 кв.м

Офис 12 - площ 24,80кв.м